Impact KOUČINK

- unikátní spojení koučovacího přístupu, metod NLP

a technik emoční svobody -

Co to znamená v praxi?

Co je pro Vás skutečně důležité? Co doopravdy chcete? Věříte, že to můžete mít? Pokud ano, proč to ještě nemáte?

Každému z nás se někdy stalo, že se zasekl na místě, nemůže se posunout z místa apod. Často máme pochybnosti o svých možnostech, schopnostech, o své vůli, sebevědomí nebo vnitřní síle. Jindy máme potřebné schopnosti i dovednosti, ale "jen" věříme, že nejsou správné okolnosti, že nemůžeme dosáhnout svých cílů v tomto světe, v této práci, v tomto městě, s tímto partnerem, v tomto věku atd., atd. ...zamyslete se a dosaďte si své vlastní znění důvodu, proč nemáte nebo neděláte přesně to, co chcete?


Zbavte se systému přesvědčení, který Vás omezuje, limituje a nedovolí Vám žít takový život, který si Vy představujete!
V systemickém koučování pracujeme na definici cíle a rozvíjíme nové strategie, jak požadovaných cílů dosáhnout. Nezabředáváme do "problému", ale zaměřujeme pozornost na nové cesty a řešení. IMPACT koučink přináší navíc k tomuto postupu velmi efektivní metody NLP a meridiánové psychologie EFT. Cílem jejich využití je s klientem otevřít i témata, proč o sobě klient pochybuje, proč není schopen překročit svoje bezpečné zóny a která hlavní přesvědčení mu brání v dosažení požadovaných cílů. To probíhá, narozdíl od klasické psychoterapie, formou rychlé, zacílené a velice efektivní konzultace s použitím výše uvedených technik pro nalezení a přerámcování negativních přesvědčení. Pokud jsme totiž pod vlivem silných, často nevědomých neefektivních přesvědčení, tvoří tyto myšlenkové vzorce rámec našeho uvažování a potom je velmi obtížné cokoliv nového vytvářet.


Pro koho je vhodný impact koučink :

Pro lidi jako jste Vy, jako jsem já, především však pro ty, kdo se rozhodli:

 • pohnout se z místa, i když mají pocit, že se zasekli nebo nevědí kudy ze začarovaného kruhu,
 • být uspěšní nebo úspěšnější než doposud,
 • zvolit si nové výzvy nebo priority, protože mají pocit, že dosáhli už to, o co doposud usilovali,
 • změnit nebo zlepšit svoji kariéru (v zaměstnání, v podnikání, při nástupu do nové práce apod.),
 • změnit nebo zlepšit svoji finanční situaci a porozumět tomu, jak sami sebe limitujeme svými přesvědčeními,
 • začít pracovat s koučem, protože se cítí v pozici manažera/vedoucího/podnikatele osamocení a potřebují partnera pro rozvoj svých vizí,
 • změnit něco, o čem vědí, že je limituje, ale přesto s tím sami nedokážou efektivně zahýbat  (sabotují sami sebe a svůj vlastní úspěch),
 • dosáhnout svého cíle rychleji a snáze nebo dosáhnout většího cíle,
 • najít zpět svoji motivaci, zvolit si jiný nový podnět nebo směr apod.

Jak probíhá:

 • zpravidla formou několika osobních (nebo skype) sezení,
 • využívá formu koučovacího rozhovoru v kombinaci s eft terapií a technikami NLP,
 • obvyklá délka sezení je 60-90 min.,
 • počet setkání si volí klient v závislosti na stanoveném cíli a svých potřebách (obvykle 3 - 5 sezení).

Impact koučink je zacílený proces, při kterém si:

 • definujete své skutečné potřeby a požadované cíle,
 • identifikujete a zpracujete svá limitující přesvědčení a omezení, která Vás doposud brzdila a znemožnila Vám úspěch, po jakém toužíte,
 • vytvoříte si vlastní vizi pro Vaši budoucnost bez kompromisů,
 • stanovíte si reálné a proveditelné cíle,
 • budete pracovat na jejich dosažení a zároveň průběžně zpracovávat omezující přesvědčení,
 • budete pracovat na svém sebe-vědomí, na svém autentickém hlubokém přesvědčení o sobě sama tak, aby Vám nestálo v cestě.

Co Vám přinese:

 • konečně pochopíte, proč se Vám v některých oblastech nedaří tak, jak by jste si představovali a jaká přesvědčení Vás limitují,
 • překročíte svůj vlastní stín, když zpracujte svá omezení,
 • vykročíte směrem ke svým cílům a zakusíte pocit úspěchu,
 • pokud se cestou objeví situace, kdy jste rozhodnuti jít dál, ale.... zapracujete na další vrstě svých přesvědčení,
 • pokud existují okolnosti, které Vás nepustí dál zkrátka proto, že jsou pro Vás momentálně výhodné, zvolíte si znovu a vědomě, co skutečně chcete,
 • naučíte se překračovat své bezpečné zóny, které Vám neskýtají to, po čem toužíte,
 • zažijete změny na vlastní kůži a naučíte se věřit, že můžete dosáhnout toho, co si stanovíte!


Jste rozhodnuti pro změnu?

Objednat se můžete zde.

Aktuálně

POZOR ZMĚNA:
1.10.2020
1.10.2020

V současnosti poskytuji konzultace pouze on-line, prostřednictvím Skype. Termín je možno dohodnout telefonicky (i přes sms) nebo mailem. Platba předem na účet, před uskutečněním sezení. Děkuji za pochopení.Rychlý kontakt:
1.12.2016
1.12.2016

Ing. Lenka Horáková
mob.: (+420) 731 007 755
email: lenka@terapieprozivot.cz
skype: terapieprozivot